Vekstika veileder fosterhjem. Vår erfaring er at mange fine foreldrepar har ønske om å yte innsats for et barn som er i behov av trygge og gode voksenpersoner. Foreldreparet kan ha egne barn som har blitt voksne og som det går bra med og at de naturligvis vurderer seg selv som gode foreldre. Mange av disse fosterforeldrene opplever at de får et nytt barn som det er vanskelig å forstå. Barnet kan vise uforståelig atferd og avvise på en måte som det er vanskelig å møte på en omsorgsfull måte. Mange fosterforeldre opplever frustrasjon over at de ikke når fram til barnet og at de ikke klarer å gi barnet det han eller hun trenger. Fosterforeldrene trenger bistand i å forstå fosterbarnets villedende signaler, de trenger støtte i å takle vanskelige situasjoner og til å lese gjennom atferden til barnet; hva det er han eller hun trenger.

Barn som blir plassert i fosterhjem er ofte traumatisert. De har ikke bare vanlige, men særskilte behov for sensitivitet og omsorg fra fosterforeldrene sine. Gjennom veiledning basert på tilknytning, utøvelse av emosjonell omsorg og tydelige grenser, vil fosterforeldrene øke sine muligheter til å gi fosterbarnet den omsorgsituasjonen det trenger.