Vekstika har flere terapeuter som har lang erfaring med oppfølging av ungdom både hjemme og på hybel. I familier hvor det er vansker i relasjonen mellom ungdom og foreldre, velger vi ofte å benytte en terapeut til ungdommen og en til foreldrene. Det er av viktighet at partene opplever å ha sin støtteperson når det skal arbeides med eksempelvis gjenoppretting av godt samspill, bedring av kommunikasjon og utarbeiding av adekvate grenser.

I forhold til ungdom som vi følger opp på hybel, tilbyr vi:

  • Tilrettelagt tiltak for hver enkelt ungdom ut i fra hvem ungdommen er og hva som er behovet.
  • Terapeutiske samtaler med fokus på ungdommens ressurser og utfordringer, eventuelle tidligere traumer.
  • Boveiledning i forhold til struktur, økonomi og husstell.
  • Ernæring- og matlagingskurs.
  • Sosial ferdighetstrening.
  • Oppfølging av skole, arbeid og fritid.
  • Oppfølging av helse, som tannlege, psykisk behandling og legetimer.
  • Koordinator for instansene rundt ungdommen.
  • Fleksibilitet og tilgjengelighet.

Målgruppen er ungdom som flytter fra biologisk hjem eller ungdom som flytter tilbake til hjemkommunen etter endt institusjon eller fosterhjemsopphold.