Tilsyn under samvær

Alle ansatte ved Vekstika har nødvendig faglig kompetanse og erfaring for å kunne utføre tilsynsoppdrag. Vekstika er opptatt av at våre tilsynsførere har den erfaring og tryggheten som må til for å kunne dempe og håndtere ulike sinnsstemninger og utfordringer hos foreldre under samvær, slik at barnet ikke blir skadelidende. Samt kunne gripe inn og regulere samværet, om nødvendig.

De ulike oppgavene ved samvær er observasjon, avverging av uheldige situasjoner som kan oppstå for barnet, tilrettelegging slik at samværet blir best for barnet og foreldrene. Vekstika sin gjennomføring av tilsyn som kontrolltiltak innebærer å avverge at barnet blir utsatt for fysisk eller psykisk skade som følge av samværet

Vekstika er opptatt av at det er foreldre og barn som er i fokus under samvær. Ved behov vil vi gi foreldrene veiledning for å sikre at samværene blir best mulig for barnet.

Vekstika har respekt for at mange foreldre opplever samværssituasjonen som kunstig og ukomfortabel fordi det er tilsynsfører til stede. Vekstika prøver å skape et klima som skaper rom for kontakt mellom barnet og foreldrene ved å respektere de involverte, skape en nærhet eller avstand som blir så naturlig som mulig. Vi lar foreldrene ha mest mulig medbestemmelsesrett og tilrettelegger for å skape et best mulig samarbeidsklima.

Alle tilsynsførere i Vekstika:

  • Har bred barnevernfaglig kompetanse
  • Har gode observasjonsferdigheter
  • Har kompetanse på problematikk som familievold, rus, psykiske lidelser og samspill / tilknytning
  • Skriver svært gode tilsynsrapporter
  • Er erfarne vitner i Fylkesnemda og Tingretten

Vekstika tilbyr hyggelige samværslokaler sentralt i Oslo.

 

Tilsynsbesøk i hjemmet

Vekstika tilbyr anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk i hjemmet. Dette omhandler ofte familier hvor det er mistanke om rus, vold eller psykisk sykdom hos foreldrene. Tilsynene kan være fastsatte eller uanmeldte. Dette tilpasses hvert enkelt tiltak og ut i fra hver enkelt familie behov. Ved akutt bekymring for barnets omsorgsituasjon, tar Vekstika alltid kontakt med barneverntjenesten eller andre nødvendige instanser. Vekstika har mulighet il å gjennomføre tilsynsbesøk til ulike tider på døgnet, samt i helger.

 

Ruskontroll

Vekstika vil kunne utføre kontroll om alkoholmisbruk etter bestilling fra barneverntjenesten eller fylkesnemnda.

Vekstika tilbyr også ruskontroll ved urinprøver i sine lokaler mandag til fredag 09.00-15.00.i egnet klinikk i etasjen under. Vekstika følger krav om urinprøvetaking og sender prøven til Furst. Prøvesvarene går direkte til barnverntjenesten.