Vekstika tar oppdrag fra barne- og ungdomskoler, samt videregående skole. Tiltaket kan omfatte miljøterapeutisk tiltak rundt enkeltelever, veiledning av lærere/assistenter eller tiltak rettet mot grupper. Vekstika tilbyr følgende:

  • ART grupper på alle klassetrinn.
  • Særskilte tiltak for skolevegrere.
  • Veiledning av personalet for å øke forståelse av sammensatte utfordringer hos barn og unge og utvikle strategier for å møte utfordringene.
  • Tiltak for å fremme barn og unges trivsel og trygghet på skolen.
  • Miljøterapeutiske tiltak i perioder for å arbeide med enkeltelever eller grupper.
  • Tiltak som omfatter skole- hjem samarbeid.
  • Deltagelse i tverrfaglige møter.