Vekstika har bred erfaring med å iverksette tiltak for familier som har behov for noe annet enn tradisjonelle tiltak. Vekstika kan skreddersy opplegg for familier i særskilt vanskelige perioder. Eksempelvis har Vekstika bistått foreldre i spisesituasjoner i forbindelse med barn med spiseforstyrrelser. Vi har også ved noen anledninger hatt miljøpersonale som har flyttet inn hos familien for en periode for å unngå akuttplassering eller for å forebygge mot akutte situasjoner.