Miljøterapi

I forhold til oppfølging av barn og ungdom benytter vi i utstrakt grad miljøterapeutisk metode. Det kan være seg å bistå barnet eller ungdommen med å komme seg på skolen, delta på aktiviteter, sinnemestring eller sosialferdighetstrening.

Miljøterapi er nyttig i forhold til mer praktiske endringer i familier, som å strukturere dagen, sette opp budsjett og økonomioppfølging, lage rutiner for klesvask eller å holde orden i klær og utstyr i huset. I samarbeid med foreldrene, utformer Vekstika dags- og ukeplaner, belønningssystemer og piktogram for språkløse og små barn eller psykisk utviklingshemmede. Modellering benytter vi gjennom å være rollemodeller for foreldrene. I tillegg motiverer vi familiene og deltar selv på aktiviteter som gir felles opplevelser og mestring.