Vekstika sitt hjelpetiltak blir som oftest iverksatt etter at barneverntjenesten har foretatt undersøkelse etter bekymringsmelding. I enkelte tilfeller ønsker barneverntjenesten en bredere kartlegging av forholdene i hjemmet og omsorgsituasjonen til barna. Kartlegging av barns omsorgsituasjon omfatter:

  • Foreldrefunksjoner og fungering.
  • Barnets fungering og behov.
  • Materiell, kognitiv og omsorg.
  • Klassifisering av tilknytningsmønsteret til barnet.
  • Familiens ressurser, utfordringer, nettverk.
  • Familiens behov for videre tiltak.