Vekstika er et hjemmebasert tiltak med spesialkompetanse på familier, herunder barn og ungdom. Tiltaket tar oppdrag fra barneverntjenester i Akershus. Vi har stor pågang på våre tjenester og trenger erfarne fagpersoner som kan møte våre familier med varme, åpenhet, respekt, empati og verdighet.

Du må ha minimum 3-årig sosialfaglig høgskole med videreutdanning innen familieterapi, psykiatri, COS eller annen relevant videreutdanning.

Du må være fleksibel og selvstendig. Vi legger vekt på erfaring og egnethet. Det er et krav om førerkort. Vi tilbyr et godt faglig miljø, fast veiledning og gode betingelser for rett person.

Henvendelser kan rettes til Kathrine Bache-Wiig på 91386535.

E-post: kathrine@vekstika.no