Vekstika tilbyr hjelpetiltak i familier med barn fra 0- 18 år. Endringstiltaket vil defineres ut ifra den enkelte familie sitt behov for bistand og barnevernets tiltaksplan. Metode valg og veiledningsform vil fortløpende vurderes ut ifra problematikk, hva foreldrene profitterer på og som fører til endring.

Hjelpetiltakene kan omfatte:

  • Terapeutiske samtaler med barn, ungdom og foreldre.
  • Kartlegging av barnas omsorgsituasjon.
  • Veiledning og styrking av foreldrefunksjoner.
  • Miljøterapeutiske tiltak i hjemmet med fokus på struktur og rutiner.
  • Familieterapeutiske samtaler med foreldre og barn/ungdom.
  • Tilknytningsstyrkende intervensjoner.
  • Foreldreveiledning i familier med konflikter mellom mor og far.
  • Oppfølging av ungdom på hybel.
  • Ulike barne og ungdomsgrupper.