Familieterapi og systemisk praksis

Innenfor systemisk tenkning er det et grunnleggende utgangspunkt at det ikke er en objektiv virkelighet som kan forstås mer eller mindre korrekt. Ut i fra dette mener vi at barnevernfaglig arbeid alltid må se barnet i samspill med omgivelsene.

I samspill mellom foreldre og barn eller ungdommer, benytter vi familiesamtaler og systemisk veiledning. Metodene vi benytter, med utgangspunkt i systemteori, er narrativ terapi og Løft. Vi benytter kommunikasjon med sirkulære og refleksive spørsmål. Vekstika bruker familieterapeutiske metoder som familiesamtaler, genogram, reflekterende team, eksternalisering og brevskriving.

Innenfor systemisk teori er vi inspirert av løsningsfokusert tilnærming der man er mer handlingsorientert enn innsiktsorientert. Terapeuten fokuserer på ressurser og mestring, empati og sympati, finne unntak og holde det i fokus. Mye av fokuset er å gjenoppdage egne ressurser, ferdigheter og erfaringer.

I narrativ tilnærming er målsettingen å hjelpe barnet, ungdommen og familien til å beskrive slik at fortellingene blir tykkere og for å få fram den foretrukne historie. I narrativ praksis er det vanlig å bruke skriftlige virkemidler som terapeutiske/narrative brev.