ART (Aggression replacement training)

ART er en forskningsbasert behandlingsform som er utviklet for å styrke sosial kompetanse og erstatte aggressiv adferd. Målet er å øke barn og unges sosiale kompetanse gjennom systemisk opplæring av sosiale ferdigheter, sinnekontroll og evne til moralsk resonnering. Dette trenes på gjennom rollespill, øvelser og diskusjoner rundt ulike dilemmaer i grupper med barn og unge. Vekstika har to sertifiserte ART terapeuter.