Vekstika - et familiebasert tiltak

Vekstika er en privat virksomhet som arbeider forebyggende med barn, unge og foreldre som av ulike årsaker har behov for bistand. Våre oppdragsgivere er stat og kommune, og private.

Utgangspunktet for Vekstika er kartlegging /veiledningstiltak i hjemmet. Hovedfokus er familiens totale behov og målsettingen er å bedre barns omsorgsituasjon. Vi skreddersyr opplegg tilrettelagt den enkelte familie ut fra oppdrag og tiltaksplan.

Vekstika benytter fagpersoner med familieterapeutisk- og barnevernfaglig utdanning og erfaring.

Vi bruker familieterapeutiske metoder hvor vi fokuserer på struktur, system og samspill i familiene. Vi har god erfaring med narrativ metode. Vekstika er opptatt av å trygge tilknytningen mellom barn og foreldre og vi benytter COS P og I. I arbeidet med ungdommene kan vi benytte oss av prinsipper fra ART i vårt miljøterapeutiske arbeid. Vi legger til rette for individuelle samtaler, samt foreldre- og familiesamtaler. Vi samarbeider også med det uformelle nettverk.

Vekstika fører også tilsyn i samvær mellom foreldre og barn.

Vi i Vekstika tror på menneskets evne til endring og at den skjer i samspill med andre mennesker. Vekstika etterstreber å ha et faglig nysgjerrig og utviklende miljø i sin organisasjon.

 

Les mer